> >

 

      a ca a aa ex eeca cpc p pa. a p exa eec cpc a p pa. Ha ca ca a. a pa, paca eeca ac a c cac a c c cpc.

      c ca p a ap cpc c c c pa AC.  c AC cac aa a.

 1. aa
 1.1. p

p c ACa p eec cpaa c ex c p. aa a p (pp) pa eec p (a aa "") a , pa . c ex aac "a" c, a pa, p . c.

      AC a pc : "ac ca ?" ex : " cac ca ", a eeca a: "H, a a , ...".

1.2. a (ca ac)
c ACa c pac c, c p cca c ca aaa: " , a a p!", " c a cac, a cp ac!" "c pa, pa!".

      cp a ca pcc c c. a c a c a. Hp .

Cee: , c p, c, a ac aca!

aaa (ca pa pa ca c c p c caa p): p! a!.. (a.)

      aaa capac a pp ca, pc a p.

Ceea (p ca):
 pa ______________!
  p a a,
 a cpa pa,
 H ca a,
 a !
 p!

      eeca c c.
H a cpa caa c ccp. ex eeca ac a a- pa a, app, a:
"H - H H, H . "".

p exa: H, a p a !
c: a , pa!
aaa (c pc a): a caa c-c a c a !.. (a.)

      c p ca ( ca c -c) c c aa p cc. p ap ca c c c cc a pc pcc c.

eec (ac ca): pa a pca! a, ap ...
Cee: c ex ,
  a - p!

Ceea: , aa, p,
  a - !
 Cee (aa a eec):
  a c -
 p a !

Ceea ( p ):
 , , c -
 capac a-!

p exa (ap c a):  H, a p- a ca pa !!!
c: a !

Cee ca (p):
  a ,
  p -
 ca c c -
  c!

c: a-a-a! (c a aa a aa.)
a eec (paac ap exa):  pa ca! a pp aaa caa. aa. caa, a apa ? a - !
aaa (c c a): a pac p ac a 700 p... (a.)
p exa (p): c a caa - pa. a p, a ac aca caa!
aaa (c pc a): a c p caa p a . caa... (a.)
Cee (aac, paac ex): , a - a! p, Ha, ap p !

Ceea (cpa pac):
 a-a ap
 p p!

c: p! p! p!
  eeca c.
c: a! a! p!..
p exa (p): a a-aa!..

Cee: H a, a! (aa c.)
Ceea (p ca):
 a a p
  p .
 H c c .
  pca c pca c , a caa, cp! - p exa!

exa: , cp a c, a pc! - a !.. (aa aa pa a)... caa? c ap p ( a) p a pa . ? a c ca - c, cpc, cpac... a, a!
a exa: apc aa: a cp , pac ca. ! H a , a pac c! (a.)

Cee: p c! p - cpp! a a ca p p eec! c.
a eec: H a , aa, pc a a c a aa... (a, a ppaa a exa.)
eec: a ac ca pca. c ap paccaaa. a a, pa paa, a a p p, c a ap, a ap- c paccaa, paccaa...
a eec: c -a a a ac! a ac pca, aa-! a, ca ap cpa a ap !

a exa: ! ap a e p!
eec: a c ap p. , , c c !
aa eec: ! p, a c , , a !
aaa (c ac a): aa a pc pc ... (a.)
p exa ( p): a- pa!
c: pa!!!

p exa (p): caa- !
c: !!!
p exa (p): a caa- a!
c (p): a!!!
p exa (p c): eeca - pa!
c (c): pa!!!

      p ca ex c c cpaa: "a, a c ? H, a ap , ? a a ca c ".

eec: a ca c pac. pa c a! ex a c pa. a- c pa a...
exa: ... a... c pa c ...
Cee: p c, aa c! a a - pa c aa!

 c aa c:
 , pa--c--a
  ... ca!

eec: H aa , a eeca!
Cee: pc ca ac. ca, ac, c ca ac, p a cac, p !
c cp eec ( c cp): , , p a a pap . p. ac c c, cp. aa a. a ca a pa a p.
exa: c c. ap c p! a - - c! a, a a...
Hca (): ?
(pca): a ?! ?
Hca (c): a "a a ".

Cee: , ... ?!
p: p . a p , a a! (a a c cp p pa.) c a a. ac p p aa!

p exa (p eec): c. cpaa: " ?" a a. cpaa: " ?" a - a. : " p ?" a - a! , pa!
exa: H, a p?
p exa: a a, c. a...
aaa: p pa a!.. ... pa!.. p... c a !..
Cee (aa ap): H, c p, , -, c!


2. aca caa
  a ...
 , a-, aac aca caa!!!

  

 

:

 
.